دانلود رایگان آهنگ یوسف حسین زاده آتیش بازی

دانلود رایگان آهنگ یوسف حسین زاده آتیش بازی

بنام

ترانه : نسرین ضرغم – آهنگ و تنظیم : ناصر توفیقی

 

دانلود آهنگ جدید یوسف حسین زاده بنام آتیش بازی

 
بس که اون چشای تو با چشم من بازی میکرد

یکسر آتیش میزد و خونه براندازی میکرد

پر بودم از چشای تو که منو صدا میکرد

منو در خودش گرفته بی هوا رها میکرد

دل بی دفاع من تو این قمار باخته بود

دم نمیزد و به این عاشق کشی ساخته بود

دل بی دفاع من تو این قمار باخته بود

دم نمیزد و به این عاشق کشی ساخته بود

به خرابم خیلی نزدیک خیلی نزدیک شده بود

حس دم کرده و داغش تنمو سوزونده بود

به خرابم خیلی نزدیک خیلی نزدیک شده بود

حس دم کرده و داغش تنمو سوزونده بود

پر بودم از شبنمی که منو رازقی میدید

من درگیر خودم دچار عاشقی میدید

پر بودم از شبنمی که منو رازقی میدید

من درگیر خودم دچار عاشقی میدید

بس که اون چشای تو با چشم من بازی میکرد

یکسر آتیش میزد و خونه براندازی میکرد

پر بودم از چشای تو که منو صدا میکرد

منو در خودش گرفته بی هوا رها میکرد

دل بی دفاع من تو این قمار باخته بود

دم نمیزد و به این عاشق کشی ساخته بود

دل بی دفاع من تو این قمار باخته بود

دم نمیزد و به این عاشق کشی ساخته بود

به خرابم خیلی نزدیک خیلی نزدیک شده بود

حس دم کرده و داغش تنمو سوزونده بود

به خرابم خیلی نزدیک خیلی نزدیک شده بود

حس دم کرده و داغش تنمو سوزونده بود

 

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ یوسف حسین زاده آتیش بازی

بنام

ترانه : نسرین ضرغم – آهنگ و تنظیم : ناصر توفیقی

 

دانلود آهنگ جدید یوسف حسین زاده بنام آتیش بازی

 
بس که اون چشای تو با چشم من بازی میکرد

یکسر آتیش میزد و خونه براندازی میکرد

پر بودم از چشای تو که منو صدا میکرد

منو در خودش گرفته بی هوا رها میکرد

دل بی دفاع من تو این قمار باخته بود

دم نمیزد و به این عاشق کشی ساخته بود

دل بی دفاع من تو این قمار باخته بود

دم نمیزد و به این عاشق کشی ساخته بود

به خرابم خیلی نزدیک خیلی نزدیک شده بود

حس دم کرده و داغش تنمو سوزونده بود

به خرابم خیلی نزدیک خیلی نزدیک شده بود

حس دم کرده و داغش تنمو سوزونده بود

پر بودم از شبنمی که منو رازقی میدید

من درگیر خودم دچار عاشقی میدید

پر بودم از شبنمی که منو رازقی میدید

من درگیر خودم دچار عاشقی میدید

بس که اون چشای تو با چشم من بازی میکرد

یکسر آتیش میزد و خونه براندازی میکرد

پر بودم از چشای تو که منو صدا میکرد

منو در خودش گرفته بی هوا رها میکرد

دل بی دفاع من تو این قمار باخته بود

دم نمیزد و به این عاشق کشی ساخته بود

دل بی دفاع من تو این قمار باخته بود

دم نمیزد و به این عاشق کشی ساخته بود

به خرابم خیلی نزدیک خیلی نزدیک شده بود

حس دم کرده و داغش تنمو سوزونده بود

به خرابم خیلی نزدیک خیلی نزدیک شده بود

حس دم کرده و داغش تنمو سوزونده بود

 

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ یوسف حسین زاده آتیش بازی

wolrd press news

About